O NÁS

2

Naša spoločnosť vznikla v roku 2008 ako predajňa s počítačmi, s malou technickou miestnosťou PC. Akože nemali sme skúsenosti s opravou notebookov, využívali sme pomoc externých firiem. Bohužiaľ tok informácii, týkajúcich sa oprav strojov aj čas a kvalita odstránených poruch, donútila nás do vyhľadania skúsených ludi a vytvorenia servisného centra, ktoré splní požiadavky na trhu. Naše skúsenosti a veda sú založené na vedomostiach osob, ktoré skôr pracovali v servisných záručných centrách, následne vyvíjané až po dnešok. Sme skupinou mladých, vysokokvalifikovaných nadšencov, ktorí máju radi výzvy. Vystihuje nás motto: „Sme silní ako skupina“. Znamená to, že radi zdieľame vedomosti zároveň v nasej firme, ako aj externe, prostredníctvom stredisk odborného vzdelávania, kde vzdelávajú sa budúci technici. Sme aktívni na poľských a medzinárodných fórach, na ktorých môžeme Vám pomôcť. Vášeň, s akou pozeráme technické novinky umožňuje nám odstraňovanie najťažších poruch a obnovenie strojov tak, aby boli plne funkčne.

Naša spoločnosť bola zapísaná do registra vzdelávacích inštitúcii.