Regulamin “Zgoda na Wakacje”

Regulamin Akcji
1
Nazwa akcji:
“Zgoda na Wakacje”

2
Organizator:
MS Komputer s.c. M.Piela, S.Piela
Serwis Laptopów Notebook Master z siedzibą w Bochni 32-700 przy ulicy Krzeczowska 20

3
Organizuje akcję mającą na celu nagrodzenie uczestników (punkt, firmę) dla których Serwis
Notebook Master świadczy usługę podwykonawstwa napraw przenośnego sprzętu
elektronicznego.

Akcja prowadzi do nagrodzenia punktu – jego pracownika, za największą liczbę statusów
“Zgoda Klienta” w określonym czasie.

4
Kiedy?
Akcja trwa od 1 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

5
Dla kogo?
W akcji może brać udział każdy, posiadający rewers w systemie serwisowym, którego
punkt/firma korzystająca z usług Notebook Master ma swoją siedzibę na terenie Polski.

6
Warunkiem uczestnictwa w akcji jest w/w okresie przebicie co najmniej jednego statusu
“Zgoda Klienta”

7
Nagrody:
W akcji przyznane zostaną nagrody za największą liczbę statusów “Zgoda Klienta”.
Za pierwsze miejsce nagroda o wartości 300 zł, za drugie miejsce nagroda o wartości 200 zł,
oraz nagroda o wartości 100 zł za trzecie miejsce.

8
W przypadku wyników ex aequo, pula na nagrodę za dane miejsce, zostanie podzielona przez
ilość uczestników zdobywających to miejsce.

9
Wyniki:
Wyniki akcji zostaną ogłoszone za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub fanpage’u
na Facebook’u

10
Rozdanie nagród:
Nagrody zostaną wręczone osobiście, w siedzibie Notebook Master, bądź w punkcie / firmie
zdobywcy konkretnego miejsca.

11
Terminy:
Wyniki akcji zostaną ogłoszone do dnia 15 września 2017r. Nagrody zostaną wręczone do dnia
29 września 2017r.