Certyfikat MSUES

Pragniemy podzielić się z Państwem informacją, że po przebytym procesie weryfikacji i audycie jakości oferowanych szkoleń, Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis otrzymało w dniu 24 lipca 2017r. znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych przyznawany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

 

MSUES zostały wypracowane przez wszystkie strony uczestniczące w procesie szkolenia: oferentów tego typu usług, czyli przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników nauki, a także korzystających z tej oferty, m.in. instytucji publicznych i pracodawców zamawiających ………..

24.07.2017